Indringende betogen op Arco-proces in Brussel

Deze week ging het Arco-proces van start voor de Brusselse Ondernemingsrechtbank. De zaak, die door Deminor werd ingeleid, zal 5 zittingsdagen duren. Het proces wordt gehouden in gerechtsgebouw ‘Justitia’ in de oude Navo-gebouwen in Evere. Een delegatie van het bestuur van VZW ArcoClaim was bij de 1e zittingsdag aanwezig. Voor aanvang van de zitting werden zij, net als de advocaat van ArcoClaim mr. Geert Lenssens en diverse andere partijen, door de aanwezige journalisten geïnterviewd.


Geïnterviewden van links naar rechts: mr. Geert Lenssens (advocaat SQ Legal), Ab Flipse (voorzitter VZW ArcoClaim) en Michel Van Caster en Eddie Schild (bestuursleden VZW ArcoClaim).

Deminor vertegenwoordigt 2.171 Arco-coöperanten die zeggen misleid te zijn door Arco en Belfius. Zij wisten niet dat het om een risicovolle belegging ging. ArcoClaim treedt in dit proces op namens één coöperant die een 2e procedure is gestart. De uitspraak kan echter van betekenis zijn voor alle 800.000 Arco coöperanten. Rechter mw. Natalie Swalens opende het proces met de opmerking ‘Het is onze plicht om dit tot een goed einde te brengen’.

De advocaat van Deminor, mr. Stijn De Meulenaer, leidde daarna in een 3 uur durend betoog de zaak in, lichtte toe waarom de coöperanten van mening zijn dat ze zijn misleid en dat het bij geen van de coöperanten de bedoeling was om risicovol te gaan beleggen. Aan het einde van zijn betoog verzocht mr. De Meulenaer de rechtbank de overeenkomsten met Arco nietig te verklaren. Dit zou betekenen dat er restitutie moet plaatsvinden. Ook verzocht hij om een bijkomende schadevergoeding voor de Arco coöperanten.

Deelname ArcoClaim wordt door Deminor betwist

De deelname van VZW ArcoClaim aan de Deminor-zaak wordt door vrijwel alle andere deelnemende partijen in deze zaak betwist en tegengewerkt. Het staat VZW ArcoClaim juridisch gezien echter volledig vrij om vrijwillig tussen te komen in deze zaak. Over de deelname van ArcoClaim aan dit proces is volgens mr. Lenssens nooit eerder een opmerking gemaakt. Hij is van mening dat de verantwoordelijken voor het dossier op deze manier proberen te ‘ontsnappen’ en zij ArcoClaim zien als een ongenode gast, of zélfs als paria. Het is echter niet de bedoeling van ArcoClaim om de rechtsgang te vertragen. Om die reden heeft zij Beweging.net niet in dit proces gedagvaard. Mr. Lenssens complimenteerde Deminor met het baanbrekende werk dat zij in dit dossier heeft verzet. Hervatting van geding is naar zijn mening tijdig gedaan en is de normaalste zaak van de wereld.

Betoog mr. Geert Lenssens namens ArcoClaim

Na de lunchpauze was het tijd voor het pleidooi van mr. Lenssens namens ArcoClaim. Hij had hiervoor een uur de tijd gekregen en lichtte toe waarom ArcoClaim aan het debat in dit proces wil deelnemen. Het betreft volgens mr. Lenssens een ‘zaak van de kleine man’, het gaat in de meeste gevallen niet om hoogopgeleide mensen. ‘Dit weegt mee op de juridische weegschaal. Waar zouden deze coöperanten naartoe moeten? Met een eigen advocaat maken zij geen schijn van kans’ . Het dossier betreft volgens mr. Lenssens geen groepsvordering, maar wel een massaschade van ongekende omvang.

Mr. Lenssens lichtte hierna toe waarom hij een andere visie heeft op de verjaring: ‘Er is een groot verschil tussen nietigheid en onrechtmatige daad. Bij bedrog en dwaling gaat de verjaringstermijn in op het moment van de ontdekking van deze gedragingen. Vóór 9-12-2011 kon het bedrog c.q. de dwaling nog niet ontdekt worden omdat Dexia nog niet was geïmplodeerd. Dus zelfs nu is er nog geen sprake van verjaring’.

In zijn verdere uiteenzetting vergeleek mr. Lenssens het Arco-dossier met de asbestrechtspraak; consumenten zijn volgens hem blootgesteld aan ‘toxische’ reclame en er kon door de coöperanten pas aan het einde van de hoop die werd gegeven worden aangeklopt bij de verantwoordelijken voor terugbetaling van hun centen. Hij noemde het Arco dossier een ‘financiële genocide gevoed door jarenlange indoctrinatie en propaganda, zodat er sprake is van systemisch bedrog'.

Tenslotte stelde mr. Lenssens nogmaals voor een mediator aan te stellen om tussen partijen te bemiddelen. Hij noemde de verwikkelingen een ‘groteske vertoning’ en deed de oproep om de zaak in der minne te regelen. De eerder voorgestelde schikking die klaar stond bij de beursintroductie van Belfius bewijst dat er mogelijkheden zijn.

Vertrouwen consument geschaad

Aan het eind van zijn betoog ging mr. Lenssens in op de schending van het vertrouwensbeginsel: ‘We moeten de Staat kunnen vertrouwen. Europa liet de deur wijd open voor alternatieven. Door hier geen gebruik van te maken is het vertrouwen van de burger geschonden’.
Tot slot merkte hij op dat we aan waarheidsvinding moeten doen in dit grootste financiële schandaal dat België gekend heeft en liet hij door de griffier protest aantekenen tegen wering van de conclusie van hervatting van geding met verwijzing naar artikel 819 BW.

ArcoClaim in de media

In de media was er deze week veel aandacht voor het Arco-proces. Waarschijnlijk heeft u er op radio en televisie of in de dagbladen wel iets van voorbij zien komen. Op onze website vindt u een selectie van de verschenen publicaties.

Verder verloop

Deze maand vinden er nog op verschillende data zittingsdagen plaats, de laatste op 30 juni. Daarna zal de rechter met een uitspraak komen. Dit zal naar verwachting in september zijn.

Terug naar boven