Lidmaatschap -> inschrijving verzoekschrift 2020 gesloten

Hieronder vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Inschrijving voor verzoekschrift 2020 gesloten!
  • Grote kans dat u in 2021 weer kunt inschrijven
  • Waarschuwing: laat u niet nogmaals misleiden!

Inschrijving voor verzoekschrift 2020 gesloten!

De inschrijfmogelijkheid voor het verzoekschrift dat in 2020 is neergelegd bij de burgerlijke rechtbank in Brussel lastens NV BELFIUS BANK, de BELGISCHE STAAT en ARCOPAR is gesloten. De vóór 7 december 2020 binnengekomen aanmeldingen voor het verzoekschrift zijn verwerkt. Aanmelden van uw aandeelhoudersrekening is op dit moment niet meer mogelijk. U kunt uw dossier op onze website inzien en uw gegevens indien nodig wijzigen. Het wijzigen van gegevens van de opgegeven aandeelhouder is niet toegestaan.

Grote kans dat u in 2021 weer kunt inschrijven voor tweede aanvullend verzoekschrift

Was u niet in de gelegenheid om voor 7 december 2020 uw aandeelhoudersrekening aan te melden voor de collectieve procedure of uw gegevens compleet te maken? Er bestaat een grote kans dat u in 2021 weer kunt inschrijven voor een tweede aanvullend verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst. Wij kunnen daarover op dit moment nog geen definitieve uitspraak doen en bovendien kunnen er dan andere verjaringstermijnen gaan spelen. Voor deze nieuwe inschrijfmogelijkheid zullen mogelijk andere voorwaarden en tarieven van toepassing zijn.

Binnen het bestuur en in overleg met de advocaten van SQ Law worden de mogelijkheden onderzocht. Zodra hierover meer bekend is, vindt u de informatie op deze website.

Waarschuwing: laat u niet nogmaals misleiden!

Wij ontvangen signalen dat er meerdere partijen actief zijn die de indruk wekken de belangen van u als Arco-gedupeerde te behartigen. Wees op uw hoede bij de keuze die u daarin maakt.

De VZW Arcoclaim waarschuwt nadrukkelijk voor zogenaamde claimorganisaties die Arco-gedupeerden ‘ronselen’ met onjuiste informatie. Zo halen deze claimorganisaties vele tienduizenden euro's op bij Arco-spaarders op een manier die volgens sommigen aan misleiding grenst. Kenmerkend voor dit soort organisaties is dat op het moment van inschrijven er geen procedure loopt en er ook geen advocaat voor de claimorganisatie optreedt. Daarnaast lopen Arco-gedupeerden het risico dat hun inschrijving bij een dergelijke organisatie contraproductief werkt in hun zaak.

Arco-gedupeerden die geconfronteerd worden met bovengenoemde zaken kunnen een klacht indienen tegen een dergelijke claimorganisatie bij FOD ECONOMIE. Als deze claimorganisatie daarnaast ook geld ontvangt is er sprake van oplichting en kan men een klacht bij de politie of de procureur des konings in Brussel neerleggen.

Terug naar boven