Hoop op recht aan gedupeerden

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomerperiode een kort verslag van het inmiddels afgesloten proces voor de ondernemingsrechtbank in Brussel.

Vijf lange zittingsdagen
De advocaten van Belfius, de Belgische staat, de Arco vennootschappen, mevrouw Swiggers en van de claimorganisaties Deminor en VZW ArcoClaim hebben in juni vijf lange dagen gepleit tijdens het Arco-proces in Brussel. Vooral de getuigenissen van de coöperanten maakten diepe indruk op alle aanwezigen. ArcoClaim was op alle zittingsdagen vertegenwoordigd door leden van haar bestuur. Op zijn vroegst eind september 2021 wordt er een vonnis verwacht van de Brusselse ondernemingsrechtbank.

Hoop op recht aan gedupeerden
De advocaten van Deminor en VZW ArcoClaim hebben goede hoop dat de rechter recht doet aan de gedupeerden en een opening creëert voor een schadevergoeding. Voorzitter Ab Flipse van VZW ArcoClaim heeft op de laatste zittingsdag een betoog gehouden en aan alle partijen (Belfius, de Belgische Staat, de Arco vennootschappen en Beweging.net) de oproep gedaan om tot een schikking te komen voor de gedupeerden die zich aansloten bij Deminor en VZW ArcoClaim, maar ook de overige niet-actieve gedupeerden tegemoet te komen. Tijdens het proces is een aantal malen gewezen naar de Ageas zaak (Fortis dossier) die in Nederland tot een miljardenschikking is gekomen.

De Arco vennootschappen, Belfius en de Belgische staat hebben op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van bijna 800.000 Arco-coöperanten. De advocaat van VZW ArcoClaim, mr Geert Lenssens, sprak op de eerste dag van het proces zelfs over ‘financiële genocide’.

Verantwoordelijken voor Arco drama
Tijdens het proces werd volkomen duidelijk wie er verantwoordelijk zijn voor het Arco drama. In eerste plaats zijn dat de Arco vennootschappen, de financiële tak van beweging.net, die bijna al het geld van de coöperanten investeerde in de megalomane projecten van Dexia. Die bank ontstond uit de fusie van Gemeentekrediet, Bacob en Crédit Local de France. Op de tweede plaats is dat nu Belfius, die in de jaren negentig vol ijver en onder ‘valse’ beloften de Arco-deelbewijzen verkocht via haar kantoren. En tenslotte is dat de Belgische overheid, die met haar ‘valse’ beloften over staatsgarantie de Arco coöperanten vanaf 2008 een vals gevoel van veiligheid gaf, waardoor de meesten hun Arco-aandelen aanhielden ondanks de problemen bij Dexia.

Het zijn deze partijen die ‘schuldig zijn’ aan deze financiële genocide. Het zijn ook deze partijen die met Deminor en VZW ArcoClaim tot een oplossing moeten komen. Lukt dat niet, dan kan alleen de rechtbank het onrecht nog rechtzetten. ‘Daarom is het belangrijk dat er eind september een uitspraak komt over de grond van de zaak, en niet over procedurekwesties" vindt Erik Bomans van Deminor.

Voorzitter VZW ArcoClaim mocht spreken
Als voorzitter van ArcoClaim mocht ik op de laatste procesdag een aantal minuten spreken namens de leden van ArcoClaim. In mijn betoog vertelde ik dat ik als Nederlandse claimexpert dit dossier zo objectief en pragmatisch mogelijk bekijk. Toch merk ik dat dit dossier meer onder mijn huid is gekropen dan ik had verwacht. Ik benadrukte dat het vertrouwen van vele mensen is geschaad en lichtte toe dat het aantal leden van ArcoClaim per dag groeit en we daarmee een steeds groter percentage van de gedupeerden vertegenwoordigen. Ik riep partijen op om de uitspraak van de rechtbank niet af te wachten en direct na de zomer bij elkaar te komen om samen te zoeken naar een faire oplossing die recht doet aan alle gedupeerden en partijen. De complete tekst van mijn betoog kunt u op onze website nalezen.

Verwacht vervolg
Als partijen niet tot een schikking komen, zal dit niet het einde zijn van dit dossier. Degenen die straks in het ongelijk worden gesteld, zullen naar verwachting in hoger beroep gaan. Daarnaast loopt er nog een tweede procedure bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, aangespannen door de VZW ArcoClaim. In die procedure is recent ook Beweging.net gedagvaard.

Iedereen in het Arco dossier gaat een spannende tijd tegemoet. Het bestuur van VZW ArcoClaim zal u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

Nalezen publicaties
In de media werd aan het Arco proces ruimschoots aandacht besteed. Op onze website kunt u een greep uit de verschenen publicaties nalezen.

Aanmelden als lid van ArcoClaim blijft mogelijk
Ondertussen kunnen gedupeerden zich nog steeds bij VZW ArcoClaim aanmelden voor haar procedure bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Dit proces zal vermoedelijk aanvangen in 2022.

Namens het bestuur en klantcontactcenter van VZW ArcoClaim wens ik u een fijne zomer!

Terug naar boven