Voorzitter ArcoClaim geeft in media uitleg over verjaring

Voorzitter ArcoClaim geeft in media uitleg over verjaring

22 oktober 2022

In de uitzending van 20 oktober 2022 besteedde Ab Flipse, voorzitter van VZW ArcoClaim, volop aandacht aan het Arco dossier.

Ab is financieel- en claimexpert, heeft 35 jaar ervaring in de financiële wereld en veel kennis van collectieve claims. Hij vertelde wat de rol is van overheden in diverse schokkende dossiers en hoe groot het belang is van tijdig in actie komen omdat je anders het risico van verjaring loopt. Het is nu erop of eronder voor 770.000 Arco gedupeerden.

Zoals u in de video kunt zien, begon Ab Flipse met het boek ‘Belogen en Bedrogen’ van één van de meest ervaren advocaten in het Arco dossier, mr Geert Lenssens. Hij is in deze zaak de advocaat van de VZW ArcoClaim. Op onze website kunt u een interview met mr. Geert Lenssens bekijken. De subtitel van zijn boek luidt ‘oplichten en opgelicht worden, dagelijkse kost’.
Ab Flipse stelt dat miljoenen mensen in Nederland en België voortdurend worden opgelicht en hij spant zich in om dit een halt toe te roepen en recht te doen aan gedupeerden.

In de uitzending besprak Ab een aantal geruchtmakende affaires waarin hij vooral met de beschuldigende vinger wijst naar de rol van de Nederlandse en Belgische Staat als partijen die aansprakelijk zijn voor de enorme schade die is aangericht bij miljoenen mensen. Ook wees hij op het grote risico van verjaring.

Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is. Anders gezegd, wanneer je niet binnen een vastgestelde termijn een vordering indient, dan is de verjaring onherroepelijk. Je mag volledig gelijk hebben, maar door verjaring verlies je al je rechten. In het Arco dossier is de verjaringstermijn 5 jaar. In onze nieuwsbrief van 22 oktober 2022 kunt u hier alles over lezen.

Terug naar boven