Voorzitter ArcoClaim geeft in media uitleg over verjaring

In aansluiting op onze vooraankondiging van eerder deze week ontvangt u in dit bericht een link naar de uitzending van 20 oktober 2022 op Omroep Flevoland.

ab-omroep-boek-lenssens.jpg

In deze uitzending besteedde Ab Flipse, voorzitter van VZW ArcoClaim, volop aandacht aan het Arco dossier. Ab is financieel- en claimexpert, heeft 35 jaar ervaring in de financiële wereld en veel kennis van collectieve claims. Hij vertelde wat de rol is van overheden in diverse schokkende dossiers en hoe groot het belang is van tijdig in actie komen omdat je anders het risico van verjaring loopt. Het is nu erop of eronder voor 770.000 Arco gedupeerden.

Zoals u in de video kunt zien, begon Ab Flipse met het boek ‘Belogen en Bedrogen’ van één van de meest ervaren advocaten in het Arco dossier, mr Geert Lenssens. Hij is in deze zaak de advocaat van de VZW ArcoClaim. Op onze website kunt u een interview met mr. Geert Lenssens bekijken. De subtitel van zijn boek luidt ‘oplichten en opgelicht worden, dagelijkse kost’.
Ab Flipse stelt dat miljoenen mensen in Nederland en België voortdurend worden opgelicht en hij spant zich in om dit een halt toe te roepen en recht te doen aan gedupeerden.

In de uitzending besprak Ab een aantal geruchtmakende affaires waarin hij vooral met de beschuldigende vinger wijst naar de rol van de Nederlandse en Belgische Staat als partijen die aansprakelijk zijn voor de enorme schade die is aangericht bij miljoenen mensen. Ook wees hij op het grote risico van verjaring.

Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is. Anders gezegd, wanneer je niet binnen een vastgestelde termijn een vordering indient, dan is de verjaring onherroepelijk. Je mag volledig gelijk hebben, maar door verjaring verlies je al je rechten. In het Arco dossier is de verjaringstermijn 5 jaar.

Zoals iedereen in dit dossier weet, zijn bijna 800.000 mensen hun spaargeld kwijt geraakt. Zij waren aangesloten bij de financiële tak van de christelijke werknemers organisatie Beweging.net (het vroegere ACW) toen ongeveer 12 jaar geleden Dexia bank ten onder ging. Deze mensen, die samen 1.5 miljard euro inbrachten, zijn dus hun spaargeld kwijt en wachten nog altijd op een schadevergoeding.

In dit uiterst gecompliceerde dossier zijn twee claimorganisaties actief voor gedupeerden: VZW ArcoClaim en Deminor. Op onze website kunt u de verschillen tussen de twee organisaties lezen.

Ook op de verjaring hebben de twee claimorganisaties een verschillende visie. ArcoClaim stelt zich vanaf de start op het standpunt dat de verjaring tegen de Belgische staat ingaat op 1 januari 2023 en tegen Belfius en Beweging.net op 6 maart 2023. ArcoClaim hechtte ook om die reden geen geloof aan het voeren van een procedure bij de Ondernemingsrechtbank in Brussel zoals Deminor heeft gedaan. Daarom procedeert ArcoClaim vanaf aanvang bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.

Dit jaar kwam Deminor tot dezelfde conclusie en voeren zij nu een nieuwe procedure voor haar deelnemers bij dezelfde Rechtbank van Eerste Aanleg. ArcoClaim heeft de werknemersvereniging Beweging.net meegenomen in haar procedure, Deminor niet. Voor de eerder door Deminor gestarte procedure is Deminor voor de 2.000 aangesloten gedupeerden in beroep gegaan. Die zaak zal door de rechtbank ergens in 2028 worden behandeld.

Het is voor de bijna 800.000 gedupeerden heel belangrijk om de verjaringstermijn in de gaten te houden. De advocaten van ArcoClaim spelen op safe en stellen de verjaringstermijn, met name die tegen de Belgische Staat, op 1 januari 2023. Ruim voor die datum moet de lijst van gedupeerden die zich hebben aangemeld bij ArcoClaim zijn ingediend bij de rechtbank. Is men te laat dan verliest men alle rechten om nog een vordering in te dienen. Om die reden sluit de inschrijfmogelijkheid bij ArcoClaim op 2 november 2022. Ook Deminor moet tijdig de namen van gedupeerden indienen bij dezelfde rechtbank en heeft haar inschrijfdatum op 15 december gesteld. Ab Flipse vindt dit, als ervaren claimexpert, aan de krappe kant.

Ab Flipse doet een emotionele oproep aan de bijna 770.000 Arco gedupeerden die nog niet in beweging zijn gekomen. Laat je niet langer beliegen en bedriegen door de financiële, bestuurlijke en politieke elite. Voorkom dat de verantwoordelijke partijen zich straks in de handen wrijven omdat zij ‘maar’ aan 30.000 mensen een schadevergoeding hoeven te betalen. Door de overige 770.000 gedupeerden niet te hoeven compenseren, houden ze ontzagwekkend veel geld in eigen zak. Kom in actie! Grijp je kans en sluit je aan bij één van de claimorganisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige oplossing.

Kent u Arco gedupeerden die zich nog niet bij een claimorganisatie hebben aangesloten, wijs hen  dan op de inschrijfmogelijkheid tot 2 november a.s. via www.arcoclaim.be.

Terug naar boven