Wat doet ArcoClaim

De VZW ArcoClaim heeft ten doel om voor de Arco-coöperanten een adequate vergoeding te bewerkstelligen van de door hen geleden schade in verband met de Arcodeelnemingen. De VZW ArcoClaim handelt daarbij naar beste weten en kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.

Als Arco-coöperant kunt u lid worden van de VZW ArcoClaim. Aanmelden kan via deze link.

Met de aanmelding als lid draagt u uw schuldvordering onherroepelijk over aan VZW ArcoClaim en geeft u onherroepelijk mandaat aan de VZW ArcoClaim om in volledige vrijheid u te vertegenwoordigen bij de uitoefening van uw rechten krachtens eerstgenoemde overdracht.

Contact via een e-mail naar: contact@arcoclaim.be

Terug naar boven