Over ArcoClaim

ArcoClaim is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk (VZW), ontstaan uit de Belgische verenigingen Geld Terug van Arco en Arcoparia’s, en behartigt de belangen van gedupeerde Arco-coöperanten. 

Het doel van ArcoClaim is ervoor te zorgen dat de gedupeerde Arco-coöperanten een behoorlijke schadevergoeding ontvangen.
Daarvoor is nodig dat collectieve onderhandelingen met de aansprakelijke partijen worden gevoerd. Daartoe is wellicht ook nodig dat gerechtelijke procedures worden gevoerd.
Voor individuele gedupeerden is het over het algemeen financieel niet haalbaar om dit allemaal zelf te doen.

De vereniging ArcoClaim is zelfstandig en bepaalt haar eigen beleid. Tenminste één keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats waarop de leden worden geïnformeerd over de voortgang. Daar is voorts gelegenheid om vragen te stellen en meningen te uiten. 

De vereniging ArcoClaim is er voor de leden. Voor het uitvoeren van dossierresearch, de ondersteuning vanuit de backoffice, het voeren van onderhandelingen en het voeren van procedures is de vereniging een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Stichting ArcoClaim en de advocaten van SQ Law, Brussel.

Door lid te worden zal u de mogelijkheid geboden worden om uw claim op de aansprakelijke partijen over te dragen aan de Stichting ArcoClaim. Dat stelt de Stichting in de gelegenheid om procespartij te zijn in procedures tegen de Staat, de bank Belfius en andere aansprakelijke partijen. In deze procedures hoeft u dus zelf niet als privépersoon procespartij te zijn en hoeft u dus niet een procesrisico te lopen.

Regelingen, schikkingen en uitbetalingen van schadevergoedingen hebben telkens de schriftelijke goedkeuring van de Belgische vereniging ArcoClaim nodig en kunnen zonder deze goedkeuring niet worden getroffen c.q. uitgevoerd.

 

Terug naar boven