Hernieuwde aandacht voor het Arco-dossier

U heeft het wellicht al opgemerkt: de afgelopen dagen was er veel hernieuwde aandacht voor het Arco-dossier.

In Trends verscheen op 9 november een artikel over de kansen van dading.
Op Kanaal Z kon u de uitleg horen van Trends-journalist Patrick Claerhout over deze nieuwe beweging in het Arco-dossier.
En er werd aandacht besteed aan de online petitie die door één van de actiegroepen is gestart.

U heeft over deze petitie in onze voorgaande nieuwsbrief al kunnen lezen.
Ook mensen die zelf niet gedupeerd zijn kunnen aan deze petitie deelnemen en er zijn 25.000 handtekeningen nodig om het verzoek in de Kamer te laten behandelen. Als bestuur van ArcoClaim raden wij ondertekening van de petitie van harte bij u aan. Schakel al uw familieleden en bekenden in om ook deze weg naar een mogelijke oplossing te kunnen bewandelen. U kunt hier de petitie ondertekenen.

De bedoeling van dading is de gedupeerden met behulp van een bemiddelaar een gedeeltelijke vergoeding van de door hen geleden schade te bieden. Er zijn bij het Arco-dossier veel partijen betrokken en de emoties spelen vaak hoog op. Dading is onlangs in bijvoorbeeld het Fortis-dossier succesvol gebleken.

We zien dat in veel, ook juridische, kwesties uiteindelijk de aanhouder overwint. Zo is recent in het Nederlandse woekerpolis-dossier na 20 jaar een uitspraak gedaan die de verzekeraars in hun nadeel hebben zien vallen. Meer informatie daarover kunt u lezen in dit artikel of op de website van de Vereniging Woekerpolis.nl. Voorzitter Ab Flipse is als Nederlands bekendste claimexpert en financieel activist tevens voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl en procedeert al 10 jaar tegen alle verzekeraars.

Wij hopen dat u met ons geduld houdt tot de eindstreep en onderweg daar naartoe de moed niet verliest.

Terug naar boven