U wordt als lid van VZW ArcoClaim vertegenwoordigd door topadvocaat mr. Geert Lenssens

dca94c48036945da0020e6d71066248ba8b5a5d8752b9b4a9401af3113b0082d

Zaterdag 14 mei 2022 verscheen er in De Morgen een uniek interview met mr. Lenssens door Joël De Ceulaer. In dit interview kwam ook het Arco dossier aan bod. U kunt dit historische interview op onze website lezen.

Kern van de Arco zaak is dat 800.000 mensen geld hebben verloren aan Arco. Dit heeft CD&V en de politiek in het algemeen geen deugd gedaan. De woede zet zich ook verder in de volgende generaties, omdat kinderen beseffen dat hun ouders het geld kwijt zijn waarvoor ze hun hele leven hebben gewerkt. Op deze manier wordt de groep van gedupeerden alsmaar groter in plaats van kleiner. De woede richt zich met name op Beweging.net, in de eerste plaats, omdat mensen zich bedrogen voelen. Op Belfius, omdat die meehielp aan het bedrog en omdat de bankkorting die deze mensen lang hebben gekregen, nu is afgeschaft. En ook op de Belgische staat, die had beloofd om iedereen te vergoeden via de bankgarantie. Deze partijen zijn inmiddels allemaal door ArcoClaim gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.

Mr. Lenssens is van mening dat de overheid een alternatieve manier moet vinden om de gedupeerden niet in de steek te laten nu een oplossing vanuit het bankgarantiefonds door Europa en nadien door de Raad van State onwettelijk is verklaard.

U heeft er zeer goed aan gedaan om zich bij ArcoClaim aan te sluiten. Als lid maakt u tegen zeer beperkte aansluitkosten gebruik van de talenten van mr. Lenssens. Een betere advocaat kan u zich voor dit dossier niet wensen.

Heeft u uw lidmaatschap van VZW ArcoClaim nog niet volledig afgerond? Of zijn uw gegevens in 'mijn dossier' op www.arcoclaim.be nog niet compleet? Doe dat dan zo snel mogelijk alsnog door in te loggen op onze website.

Zijn uw gegevens compleet, dan hoeft u alleen nog maar geduld te hebben. Èn vertrouwen in een goede afloop!

Terug naar boven