ArcoClaim start procedure om aanstelling gerechtelijk bemiddelaar

VZW ArcoClaim start in het geschil rond Arco met Belfius Bank, de Belgische Staat en Beweging.net vandaag een procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel om aanstelling van een gerechtelijk bemiddelaar te bekomen.

Inmiddels zijn niet alleen Belfius Bank en de Belgische Staat in deze procedure betrokken maar ook de christelijke zuil Beweging.net.

VZW ArcoClaim stelt dat de Belgische wet sedert een aantal jaren voorziet in de mogelijkheid om tijdens een lopende procedure door de rechtbank een bemiddelaar of mediator te laten aanstellen. Voorzitter Ab Flipse stelt: Deze gerechtelijke bemiddelaar beschikt over een aantal uitzonderlijke instrumenten die afwijken van de klassieke procedure. De bemiddelaar is in principe een door de Rechter aangestelde neutrale persoon die aan de hand van gesofisticeerde technieken en met een volledige wettelijk gegarandeerde geheimhouding partijen kan helpen om een minnelijke oplossing te vinden in een zaak. De bemiddelaar is geen rechter of arbiter en heeft geen beslissingsmacht. De rechtspraktijk heeft uitgewezen dat het inschakelen van bemiddelaars zelfs in zeer complexe dossiers tot opzienbaarlijke resultaten kan leiden.

Bovendien maakt VZW ArcoClaim gebruik van een wetswijziging die de rechter vandaag toelaat de bemiddeling te verplichten zelfs als alle partijen daar niet mee akkoord zouden gaan. Met deze belangrijke wetswijziging hoopt de wetgever bemiddelingen precies te stimuleren.

VZW ArcoClaim meent dat het aanstellen van een bemiddelaar door de rechter een gamechanger kan worden in een dossier dat uitmunt in maatschappelijke gevoeligheid, maatschappelijke impact en complexiteit.

ArcoClaim wenst alle Arco-aandeelhouders en hun erfgenamen die tot nu toe geen stappen hebben ondernomen tenslotte te wijzen op het feit dat de onherroepelijke verjaring zal intreden op 6 maart 2023. De verjaring zal volgens de VZW met name intreden 5 jaar na de uitspraak van de Raad van State op 6 maart 2018 waarbij de waarborgregeling toen werd vernietigd. De enige remedie is het tijdig instellen van de vordering en dan kan er geen verjaring meer intreden tijdens de hele procedure. Die mogelijkheid wordt nog steeds door VZW ArcoClaim geboden.

VZW ArcoClaim kondigt in dat licht aan dat alle inschrijvingen van nieuwe leden open staan, maar zal stoppen op 31 juli 2022 om middernacht.

Voor meer informatie lees het persbericht.

 

Mr. Geert Lenssens op Radio 1 over bemiddelaar in Arco-zaak

Vandaag was onze advocaat mr. Geert Lenssens aanwezig in De Ochtend. Hij gaf uitleg over het verzoek aan de rechter om een bemiddelaar aan te stellen in de Arco-zaak. Wij berichtten u eerder deze morgen over onze nieuwe juridische stap.

Wij raden u aan het interview in De Ochtend terug te luisteren. Een zeer helder verhaal over de stand van zaken en hoe ArcoClaim opnieuw probeert om voor u een doorbraak te creëren in dit langlopende dossier.

U kunt het interview via deze link beluisteren.

Terug naar boven