Mr. Lenssens in de media

Mr. Lenssens in de media

14 mei 2022

Zaterdag 14 mei 2022 verscheen er in De Morgen een unieke publicatie over mr. Geert Lenssens door Joël De Ceulaer.

In dit interview kwam ook het Arco dossier aan bod. U kunt dit historische interview hier lezen.

Kern van de Arco zaak is dat 800.000 mensen geld hebben verloren aan Arco. Dit heeft CD&V en de politiek in het algemeen geen deugd gedaan. De woede zet zich ook verder in de volgende generaties, omdat kinderen beseffen dat hun ouders het geld kwijt zijn waarvoor ze hun hele leven hebben gewerkt. Op deze manier wordt de groep van gedupeerden alsmaar groter in plaats van kleiner.

De woede richt zich met name op Beweging.net, in de eerste plaats, omdat mensen zich bedrogen voelen. Op Belfius, omdat die meehielp aan het bedrog en omdat de bankkorting die deze mensen lang hebben gekregen, nu is afgeschaft. En ook op de Belgische staat, die had beloofd om iedereen te vergoeden via de bankgarantie. Deze partijen zijn inmiddels allemaal door ArcoClaim gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.

Arco gedupeerden kunnen tegen zeer beperkte aansluitkosten gebruik maken van de kwaliteiten van topadvocaat mr. Geert Lenssens. Dat kan door zich aan te sluiten bij de collectieve claim van VZW ArcoClaim.

Terug naar boven