Procedure die op 9 juni 2021 start is van groot belang

Procedure die op 9 juni 2021 start is van groot belang

04 juni 2021VZW ArcoClaim wil opkomen voor de belangen van alle 800.000 Arco gedupeerden en pakt elke kans om haar zienswijzen te communiceren met beide handen aan!

VZW ArcoClaim neemt namens een pilootlid deel aan de procedure. De uitspraak zal echter aan haar als organisatie en dus aan iedereen die zij vertegenwoordigt tegenstelbaar zijn. Daarmee wordt een dubbel proces vermeden. Om de geplande agenda vanaf 9 juni niet te vertragen en administratieve belasting te voorkomen, heeft ArcoClaim ervoor gekozen nu niet namens de duizenden gedupeerden die zij vertegenwoordigt op te treden.

Een verdere toelichting op onder meer het belang van deze procedure kunt u hieronder lezen.

  • De reden waarom VZW ArcoClaim mee wil pleiten (tussenkomst) is niet alleen omdat wij wettelijk het recht hebben, maar ook omdat wij een andere visie hebben op belangrijke centrale vraagstukken zoals de verjaring en wij ervoor willen zorgen dat onze visie en die van onze leden tegensprekelijk aan bod komt.
  • De organisatie rond Arcoclaim kwam trager op gang dan de groep rond Deminor. De initiatiefnemers hebben willen wachten tot vast stond dat er geen staatswaarborg en geen alternatief was. Bovendien wil ArcoClaim aan alle gedupeerden nog de kans geven op te komen voor hun rechten en menen dat dit nog kan.
  • VZW ArcoClaim sluit zich aan bij de doorverwijzing van de zaak voor de Ondernemingsrechtbank naar de Rechtbank van Eerste Aanleg ( de ‘moederprocedure’ van Arcoclaim) omdat zij overtuigd is dat het beter is één grote procedure te hebben dan splitsingen. Alle partijen hebben nu in feite alles op papier gezet zodat een debat voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in een versneld tempo kan gebeuren voor drie beroepsrechters.
  • Er zijn technische verschillen in de positie van VZW Arcoclaim naar de Arco zaak toe vergeleken met die van van Groep Deminor. Los daarvan voeren beide partijen dezelfde strijd. U mag van ons aannemen dat onze advocaat mr. G. Lenssens bijzonder goed op de hoogte is van de mogelijkheden en beperkingen die er zijn.
Terug naar boven