Eén voor allen, allen voor één!

Eén voor allen, allen voor één!

21 april 2021


ArcoClaim wordt verweten te beweren dat zij in de Deminorzaak voor al haar leden pleit terwijl maar één gedupeerde wordt vertegenwoordigd. Hoe kan dat?

Het klopt dat ArcoClaim in de Deminorzaak strikt genomen voor één gedupeerde optreedt. Het vonnis in deze zaak zal dan ook strikt genomen voor deze ene persoon gelden. Maar toch … er zijn twee redenen waarom het optreden van ArcoClaim in de Deminorzaak voor u van belang is:

  1. Een ander geluid inbrengen

Zowel Deminor als ArcoClaim zullen volop pleiten voor de rechten van de Arco-gedupeerden. Om tot een grondige afweging te komen, zullen de rechters de zaak van alle kanten moeten bekijken. Dan is het ook van belang dat alle visies en argumenten vertegenwoordigd zijn. In het pleidooi dat vzw ArcoClaim voor deze ene persoon laat voeren, zijn alle argumenten opgenomen die ook voor u als gedupeerde van belang zijn. Daarmee wordt ook uw stem gehoord.

Bovendien bezit vzw ArcoClaim nu de schuldvordering van duizenden leden en is dat ondeelbaar. Het is duidelijk dat de gerechtelijke uitspraak tegenstelbaar zal zijn tegen de vzw ArcoClaim als geheel, reden te meer om haar stem te laten horen.

  1. Mogelijke samenvoeging rechtszaken

Nu er meerdere rechtszaken in het Arcodossier lopen, is het niet ondenkbaar om niet te zeggen te verwachten dat de rechtbank zal besluiten om deze zaken samen te voegen om in één keer tot een uitspraak te komen. Bij sommigen bestaat de angst dat dit tot een vertraging in de uitspraak in de zaak van Deminor kan leiden. Dat is geenszins bewezen en ook onwaarschijnlijk. Trouwens Deminor heeft zoals aangegeven zelf pas in december 2020 een nieuwe dagvaarding uitgebracht. Als de rechtbank in één keer alle partijen hoort, kan ook in één keer tot een afgewogen vonnis worden gekomen. Het is trouwens het resultaat dat telt. En bij de schadevergoeding komen nog eens intresten.

Ofschoon vzw ArcoClaim en Deminor op tal van gebieden van visie verschillen en vzw ArcoClaim haar visie zal laten pleiten onder meer op vlak van de verjaring, zijn beiden het wél over één ding eens namelijk dat de Arco-aandeelhouders misleid werden en minstens foutief behandeld werden en dat de aansprakelijken schadevergoeding moeten betalen. Uiteindelijk is dat het belangrijkste voor iedereen.

Terug naar boven