De rechtszaak van ArcoClaim

De rechtszaak van ArcoClaim

21 april 2021


ArcoClaim stapte in december 2020 naar de rechtbank om de Belgische Staat en Belfius aansprakelijk te stellen voor de verdwenen Arcogelden. Daar ging veel aan vooraf.

De allereerste pilootzaak

Het Arcoschandaal kwam in december 2011 aan het licht toen steeds duidelijker werd dat 800.000 Arco-coöperanten hun inleg mogelijks maar niet zeker kwijt dreigden te raken door de ondergang van de Dexia groep. Gedupeerden verzamelden zich in verschillende facebookgroepen. Deze mensen zochten naar hun recht. SQ Law en met name Mr. Geert Lenssens, die ook de huidige advocaat van de VZW ArcoClaim is, werden door gedupeerden benaderd een rechtszaak te beginnen.

Zo ontstond nadien een pilootprocedure tegen de Belgische Staat en Belfius, ook wel bekend als de zaak Coeckelberghs voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout. De bedoeling was een principe uitspraak te bekomen. Maar intussen gebeurde er veel en kwam er de Staatswaarborg die pas in maart 2018 (zie verder) zou vernietigd worden. Dan pas wisten de aandeelhouders dat zij hun geld niet zouden terugkrijgen.

De zaak van Arcoparia’s en Geld terug van Arco

Intussen waren de feitelijke verenigingen en actiegroepen Arcoparia’s en Geld terug van Arco opgericht door boze Arco-gedupeerden om namens de gedupeerden een massaclaim te voeren tegen de partijen die schuldig zijn aan het Arco-debacle.

Zij startten samen in 2018 een nieuwe procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel en zorgden ervoor dat de zaak in Turnhout bij de zaak in Brussel werd verwezen zodat één procedure ontstond.

Sindsdien zijn vele duizenden Arco-aandeelhouders vrijwillig tussengekomen in die procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg waardoor de teller in 2020 daar op meer dan 5.500 eisers kwam te staan.

De geboorte van VZW ArcoClaim

De VZW ArcoClaim werd inmiddels op verzoek van de eerdergenoemde Arcoparia’s en Geld terug van Arco opgericht om namens de gedupeerden een massaclaim te voeren tegen de partijen die schuldig zijn aan het Arco-debacle. Sindsdien hebben vele duizenden nieuwe eisers zich als lid bij vzw ArcoClaim aangesloten.

In december 2020 heeft vzw ArcoClaim dan

  • de procedure (zie hierboven ‘De zaak van Arcoparia’s en Geld terug van Arco’) voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van Arcoparia’s en Geld terug van Arco overgenomen,
  • namens duizenden nieuwe leden van ArcoClaim een nieuwe vordering ingediend in diezelfde procedure voor Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel,

zodat in deze rechtszaak nu namens circa 12.000 Arco-gedupeerden samen wordt geprocedeerd in één procedure.

Dat betekent dat nu maar één collectieve procedure (behoudens die van Deminor - zie verder) wordt gevoerd door vzw Arcoclaim die al het voorgaande integreert en opneemt.

De reden waarom deze procedure actief loopt maar nog even in wachtmodus staat is simpel: vzw ArcoClaim wil aan gedupeerden nog steeds de kans geven om mee te procederen plus intussen kruist de andere procedure gevoerd door Deminor voor de Ondernemingsrechtbank te Brussel (dat is een andere Rechtbank).

Terug naar boven