Procederen kost geld – ‘no cure, less pay’

Procederen kost geld – ‘no cure, less pay’

24 maart 2021


Regelmatig krijgen we de vraag waarom deelname aan ArcoClaim geld kost. En waarom deelname niet meer gratis kan. Wij legden deze vragen voor aan Ab Flipse, voorzitter van de vzw.

Ab legt uit waarom een kleine bijdrage nodig is en wat ArcoClaim met uw bijdrage doet. “Normaal gesproken moet een gedupeerde een advocaat inschakelen om voor hem of haar te procederen. Dat kost veel geld.”, aldus Ab Flipse. “Je moet al gauw duizenden euro’s betalen en die ben je kwijt als de rechtszaak niet wordt gewonnen. Een procedure, een massaclaim zoals ArcoClaim die voert, kost miljoenen. Het zijn grote en langdurige procedures. De advocaten maken héél veel uren en die moeten worden betaald.”

Dat dit ook voor Deminor geldt, bleek onlangs uit een interview met CEO Erik Bomans in De Standaard van 3 maart 2021. Daar zegt hij: “Dossiers zoals Arco zijn een dure, tijdrovende zaak voor Deminor.”

Flipse: “Om te voorkomen dat gedupeerden hoge kosten moeten maken om hun recht te halen, heeft ArcoClaim voor een andere aanpak gekozen. Wanneer je je aanmeldt, betaal je slechts eenmalig een lidmaatschapsbedrag van € 25,-. Mocht de rechtszaak verloren gaan, dan betaalt niemand achteraf bij. Alle risico’s zijn voor ArcoClaim. Alleen bij winst betaal je een percentage over het financiële resultaat dat is behaald.”

No cure, less pay

Bij een massaclaim zie je vaak twee manieren waarop het wordt gefinancierd. De ene heet ‘no cure, no pay’, dan betaal je alleen als de zaak gewonnen wordt. De andere heet ‘no cure, less pay’, letterlijk ‘geen oplossing, minimale betaling’. Met deze minimale bijdrage worden de belangrijkste kosten voldaan om de organisatie gaande te houden. Denk aan kantoorkosten, website, mailings, IT-systemen, communicatie, etc.

“ArcoClaim heeft voor het laatste gekozen”, aldus Flipse. “De vzw vraagt aan ieder lid een bijdrage, maar de totale kosten van de massaclaim zijn veel meer dan de lidmaatschapsgelden kunnen opbrengen. Tot 2021 kon je nog gratis lid worden, tegen een hogere afdracht. Dat kan écht niet meer. Daarom heeft het bestuur van de vzw moeten besluiten om vanaf 2021 voor ieder nieuw lid een minimumbijdrage verplicht te stellen.

Terug naar boven