ArcoClaim houdt pleidooi in Deminorproces

ArcoClaim houdt pleidooi in Deminorproces

19 maart 2021


In juni start de inhoudelijke behandeling van de Deminor-zaak. De advocaten van ArcoClaim krijgen tijdens de zitting op 9 juni de gelegenheid de visie van ArcoClaim te bepleiten.

Waarom is dat voor u van groot belang?

ArcoClaim staat één van de gedupeerden bij die is aangesloten bij de zaak van Deminor. Daardoor is ArcoClaim partij in deze zaak en krijgt van de Ondernemingskamer de gelegenheid om op woensdag 9 juni in de middag te pleiten. Onze advocaten zullen de visie van ArcoClaim bij de rechter naar voren te brengen. Inmiddels is duidelijk geworden dat Deminor en ArcoClaim op tal van punten van mening verschillen en andere argumenten in deze zaak inbrengen.

Door sommigen wordt beweerd dat ArcoClaim maar voor één persoon pleit, en daarmee onderdoet voor Deminor met circa 2400 gedupeerden. Dit is een valse tegenstelling. Als ArcoClaim niet mee zou doen in deze zaak, zou de rechter moeten oordelen op de argumenten die door andere partijen worden ingebracht. Een dergelijke uitspraak zou grote gevolgen kunnen hebben voor de leden van ArcoClaim.

Door de aanwezigheid van ArcoClaim verneemt de rechter niet alleen de argumenten en visie van ArcoClaim, maar zal deze ook moeten meewegen in de uitspraak! Hiermee kan ArcoClaim de uitkomst beïnvloeden.

Samenvoegen rechtszaken

Er is nog een tweede belang. ArcoClaim heeft ook een eigen rechtszaak aangespannen tegen de Belgische Staat en Belfius (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – rolnummer AR 18/458/A). Omdat er meerdere gerechtelijke procedures inzake Arco lopen, is de kans reëel dat de rechter zal besluiten deze rechtszaken samen te voegen om tot één uitspraak te komen. Door nu te mogen pleiten in de zaak van Deminor, krijgt ArcoClaim de kans om namens ALLE leden van ArcoClaim haar standpunt te verdedigen. Wat er in juni zal worden gezegd,  is daarmee van invloed op de uitspraak in de eigen rechtszaak van ArcoClaim.

Hoewel ArcoClaim in de Deminor-zaak juridisch gezien slechts één persoon vertegenwoordigt, is het pleidooi van onze advocaten namens ALLE gedupeerden die bij ArcoClaim zijn aangesloten.

Terug naar boven