Vzw AAT informeert onjuist over ArcoClaim

Vzw AAT informeert onjuist over ArcoClaim

17 februari 2021

ArcoClaim constateert bij herhaling dat vzw AAT uitspraken doet in de Arcozaak én over ArcoClaim die onjuist zijn.

En dat terwijl bijna het voltallige bestuur van AAT lid is van ArcoClaim en wij voor deze mensen hun belangen verdedigen. Wij kunnen niet anders dan u informeren over wat waar en onwaar is. We belichten hier 2 onjuistheden uit de laatste nieuwsbrieven van vzw AAT:

  1. ArcoClaim heeft haar inschrijving gesloten

De inschrijving voor nieuwe leden was in december tijdelijk gesloten. Dat was nodig om gegevens te verwerken voor het verzoekschrift dat voor het eind van het jaar bij de rechtbank moest worden ingediend. Nieuwe leden kunnen zich weer aanmelden, omdat wij geloven dat er nog geen sprake van verjaring is.

  1. Vzw AAT voert een juridische procedure; ArcoClaim is geen geschikte partij

Deminor heeft als eerste een juridische procedure aangespannen. De inschrijving hiervoor is enige tijd geleden gesloten. Daarna kwam ArcoClaim met een gerechtelijke procedure. Buiten deze twee organisaties is er geen enkele andere partij die een zaak heeft aangespannen. Ook vzw AAT niet.

De informatie van AAT wekt de indruk dat de personen die bij AAT zijn aangesloten meedoen in de procedure van Deminor. Dat is niet het geval.

Gedupeerden die niet bij een gerechtelijke procedure zijn aangesloten, lopen een groot risico! Verjaring ligt op de loer. ArcoClaim is de enige partij waarbij men zich kan inschrijven om deel te nemen aan een massaclaim.

Terug naar boven