Niets doen is geen optie!

Niets doen is geen optie!

23 september 2022

Twee ervaren en professionele claimorganisaties geloven in een oplossing voor het Arco dossier en staan voor u klaar.

VZW ArcoClaim heeft de Belgische Staat, staatsbank Belfius Bank, Arco en het netwerk van sociale organisaties Beweging.net de afgelopen jaren gedagvaard voor de consumentenrechtbank in Brussel. Deminor zal eind 2022 ook de Belgische Staat, Belfius Bank en Arco dagvaarden voor dezelfde rechtbank. Dit is een in Europa nog nooit vertoonde juridische actie.

Niet of niet tijdig aanmelden bij één van deze organisaties betekent dat de zaak verjaart en dat 780.000 Arco coöperanten die nog niet in actie zijn gekomen hun kans op compensatie verliezen. Daarmee bevoordelen zij de Belgische Staat, Belfius Bank, Arco en Beweging.net voor een bedrag van bij benadering 2 miljard euro met interesten die deze partijen niet hoeven uit te keren aan de gedupeerden. Het is dus zeer belangrijk om in actie te komen!

Naast overeenkomsten zijn er tussen de 2 claimorganisaties ook verschillen.
Kijk, vergelijk en maak een keuze. Niets doen is geen optie!

 1. VZW ArcoClaim procedeert op basis van No Cure Less Pay. Deminor procedeert op basis van No Cure No Pay
  Bij No Cure Less Pay betaalt de gedupeerde een lage basisvergoeding aan de claimorganisatie en bij het behalen van resultaat een laag percentage van de recuperatie. Bij géén succes zijn er geen aanvullende kosten verschuldigd.
  Bij No Cure No Pay betaalt de gedupeerde een bedrag aan de claimorganisatie als een vooraf overeengekomen resultaat is behaald. Bij géén succes is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
  Voorbeeld: Stel de gemiddelde schade per aandeelhoudersrekening (inleg plus wettelijke rente) op € 6.000. Bij ArcoClaim betaalt de gedupeerde éénmalig € 25 en bij effectieve recuperatie 10% van het behaalde resultaat. In dit voorbeeld is dit totaal € 625. Bij Deminor betaalt de gedupeerde bij resultaat een bijdrage van 17% over het behaalde resultaat. In dit voorbeeld betaalt de gedupeerde een bedrag van € 1.020. Per aandeelhoudersrekening is het verschil  tussen Arcoclaim en Deminor € 395.
   
 2. VZW ArcoClaim een vereniging zonder winstoogmerk van en voor gedupeerde leden. Deminor is een commerciële organisatie.
   
 3. VZW ArcoClaim heeft vanaf aanvang van haar procedure ervoor gekozen de zaak voor de consumentenrechtbank (de Rechtbank van Eerste Aanleg) en niet voor de Ondernemingsrechtbank (de vroegere Rechtbank van Koophandel die bedoeld is voor ‘ondernemers’, vroeger genoemd ‘handelaars’ en waarvoor de regels doorgaans strenger zijn) te brengen en zich te fixeren op niet-contractuele aansprakelijkheid. ArcoClaim heeft daartoe de Belgische Staat, Belfius Bank, Arco en Beweging.net gedagvaard. Deminor start eind december 2022 een nieuwe procedure bij deze consumentenrechtbank tegen de Belgische Staat, Belfius Bank en Arco. Deminor heeft in eerste aanleg een procedure gestart voor de Ondernemingsrechtbank (de vroegere Rechtbank van Koophandel) en deze procedure verloren, zij communiceert een andere (naar de mening van VZW ArcoClaim te korte) verjaringstermijn en fixeert zich (naar de mening van VZW ArcoClaim onterecht) alleen op de nietigheid van de contracten voor het afsluiten van de Arco aandeelhoudersrekeningen.
   
 4. Inschrijven bij VZW ArcoClaim kan tot 2 november 2022. Bij Deminor sluit de inschrijving 15 december 2022.
Terug naar boven