Bemiddelaar mogelijk gamechanger in Arco dossier

Bemiddelaar mogelijk gamechanger in Arco dossier

31 maart 2022

VZW ArcoClaim start vandaag een nieuwe procedure voor aanstelling van een gerechtelijk bemiddelaar.

VZW ArcoClaim start in het geschil rond Arco met Belfius Bank, de Belgische Staat en Beweging.net vandaag een procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel om aanstelling van een gerechtelijk bemiddelaar te bekomen. Inmiddels zijn niet alleen Belfius Bank en de Belgische Staat in deze procedure betrokken maar ook de christelijke zuil Beweging.net.

Bovendien maakt VZW ArcoClaim gebruik van een wetswijziging die de rechter vandaag toelaat de bemiddeling te verplichten zelfs als alle partijen daar niet mee akkoord zouden gaan. Met deze belangrijke wetswijziging hoopt de wetgever bemiddelingen precies te stimuleren.

ArcoClaim wenst alle Arco-aandeelhouders en hun erfgenamen die tot nu toe geen stappen hebben ondernomen tenslotte te wijzen op het feit dat de onherroepelijke verjaring zal intreden op 6 maart 2023. De verjaring zal volgens de VZW met name intreden 5 jaar na de uitspraak van de Raad van State op 6 maart 2018 waarbij de waarborgregeling toen werd vernietigd. De enige remedie is het tijdig instellen van de vordering en dan kan er geen verjaring meer intreden tijdens de hele procedure. Die mogelijkheid wordt nog steeds door VZW ArcoClaim geboden.

VZW ArcoClaim kondigt in dat licht aan dat alle inschrijvingen van nieuwe leden open staan, maar zal stoppen op 15 oktober 2022 om middernacht.

Meer informatie en het persbericht over de start van deze procedure leest u hier.

Terug naar boven