Waarschuwing: laat u niet nogmaals misleiden!

Waarschuwing: laat u niet nogmaals misleiden!

08 december 2020

Wees op uw hoede bij de keuze voor een claimorganisatie.

Wij ontvangen signalen dat er meerdere partijen actief zijn die de indruk wekken de belangen van u als Arco-gedupeerde te behartigen.

De VZW Arcoclaim waarschuwt nadrukkelijk voor zogenaamde claimorganisaties die Arco-gedupeerden ‘ronselen’ met onjuiste informatie. Zo halen deze claimorganisaties vele tienduizenden euro's op bij Arco-spaarders op een manier die volgens sommigen aan misleiding grenst. Kenmerkend voor dit soort organisaties is dat op het moment van inschrijven er geen procedure loopt en er ook geen advocaat voor de claimorganisatie optreedt. Daarnaast lopen Arco-gedupeerden het risico dat hun inschrijving bij een dergelijke organisatie contraproductief werkt in hun zaak.

Arco-gedupeerden die geconfronteerd worden met bovengenoemde zaken kunnen een klacht indienen tegen een dergelijke claimorganisatie bij FOD ECONOMIE. Als deze claimorganisatie daarnaast ook geld ontvangt is er sprake van oplichting en kan men een klacht bij de politie of de procureur des konings in Brussel neerleggen.

Terug naar boven