Verzoekschrift 2020 neergelegd bij rechtbank

Verzoekschrift 2020 neergelegd bij rechtbank

24 december 2020

De inschrijvingsronde van 2020 is afgesloten op 7 december 2020.

Zoals u weet hebben wij onze eerste Arcoclaim inschrijvingsronde voor Arco aandeelhouders intussen afgesloten op 7 december 2020. Die afsluiting gebeurde  - in tegenstelling tot wat sommige media hebben bericht  - om louter praktische redenen om een voorlopige status te kunnen opmaken van onze volgers en wij kwamen toen uit op meer dan 10.000 Arco-aandeelhouders (!) die  effectief deelnamen aan de procedure. Het gaat dus niet zomaar om mensen die via de sociale media zoals FACEBOOK volgen, het gaat om mensen die effectief  procederen. Die noemt men ook de ‘actieve claimants’. Het zijn alleen deze aandeelhouders die hun vordering tijdig willen instellen om de verjaring te beletten.

Terug naar boven