Mededelingen

Vervolgstappen ArcoClaim in voorbereiding

10 juni 2020

Bestuur beraadt zich op acties.

Inmiddels is het een aantal maanden geleden dat u als Arco-gedupeerde voor het laatst een nieuwsbrief van ons ontving. Ondertussen lopen een aantal zaken, zoals de aanmeldingen van mede-gedupeerden, gewoon door. Veel andere zaken zijn door de Corona-crisis stilgevallen. De impact van het virus is groot! Wij hopen dat u en uw naasten door de Corona-crisis niet te zeer getroffen zijn.

Sinds beging maart zijn zowel België als Nederland in lockdown en zijn de activiteiten van ArcoClaim in overleg met onze advocaten van SQ Law opgeschort. Wel is onze ledenservice natuurlijk diensten blijven verlenen, zijn er vele vragen beantwoord en hebben wij nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Nu de lockdown-maatregelen langzaamaan komen te vervallen of worden versoepeld, is het tijd de afgelopen periode kort te evalueren en nieuwe stappen te zetten. Het bestuur van ArcoClaim zal zich de komende tijd beraden op welke van de geplande acties nog doorgang kunnen vinden en welke, ondanks de soepeler maatregelen, voor onbepaalde tijd moeten worden gecanceld. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het organiseren van bijeenkomsten voor het werven van nieuwe leden. Grote samenkomsten zijn nog steeds niet mogelijk, maar ook aan het bezoeken van ouderen in verzorgingshuizen zijn nog veel voorwaarden verbonden.

Sinds afgelopen week is het bestuur van ArcoClaim weer in overleg met SQ Law over hoe aan het Arco-dossier een passend en effectief vervolg kan worden gegeven. De komende periode wordt gebruikt om daar vorm aan te geven. Als de plannen daartoe meer concreet zijn, zullen wij u hierover weer informeren in een nieuwsbrief.

Laat u ondertussen niet verslaan!
Niet door het zo gevreesde Corona-virus en niet door de veroorzakers van het Arco-drama.

Terug naar boven