Over het aanmelden

1. Kan ik nog lid worden van VZW ArcoClaim?

Dat is zeker mogelijk! Klik op 'lid worden'. Een sluitingsdatum voor de inschrijving is nog niet bekend, maar wacht u niet tot het te laat is! Aanmelden verloopt volledig digitaal; u dient zèlf op deze website een account te maken, een lidmaatschap af te sluiten en uw aandeelhoudersrekening(en) aan te melden. Onze backoffice kan en mag u daar niet bij van dienst zijn.

2. Hoe kan ik lid worden van de VZW?

U wordt lid van VZW ArcoClaim en u draagt tegelijk uw verder genoemde ARCO schuldvordering over op de volgende manier:
U meldt zich aan als lid via de knop 'Lid worden' bovenaan de pagina. U betaalt eenmalig een financiële bijdrage ad € 25,-  aan de VZW ArcoClaim en u bent akkoord om enkel bij effectieve recuperatie een percentage ad 10% excl. btw op het behaalde resultaat aan de VZW ArcoClaim te betalen als onderdeel van de overdracht van schuldvordering.

3. Welke gegevens heb ik nodig om lid te worden van de VZW?

Voor elke aandeelhoudersrekening die u wilt aanmelden, heeft u het nummer uit het Vennotenregister nodig.

4. Wat kost het lidmaatschap?

Voor het lidmaatschap betaalt u eenmalig een bijdrage ad € 25.

5. Kan ik meerdere accounts op één e-mailadres maken?

Nee, dat kan niet. Per e-mailadres kunt u maar één account maken. Reden hiervan is dat het e-mailadres ook de gebruikersnaam van uw account wordt en deze uniek dient te zijn. U kunt op internet eenvoudig een extra gratis e-mailadres aanmaken, bijvoorbeeld op www.hotmail.com of www.gmail.com.

6. Kan ik ook familieleden aanmelden onder mijn lidmaatschap?

Iedere Arcogedupeerde gaat als individu mee in een verzoekschrift bij de rechtbank. De VZW ArcoClaim vertegenwoordigt alle gedupeerden afzonderlijk. Het is daarom van belang dat de vereniging met iedere gedupeerde afzonderlijk kan communiceren. Daarom dient iedere gedupeerde zich afzonderlijk als lid aan te melden.

7. Hoe kom ik aan actuele informatie over mijn Arco-beleggingen

Als u een uittreksel wilt opvragen van de status van uw Arco-deelnames kunt u een e-mail sturen naar vennoten@groeparco.be. U ontvangt dan volgens informatie snel een pdf van hen. Voor meer informatie zie ook: https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/arco/index.aspx.

8. Is het mogelijk mijn gratis lidmaatschap om te zetten naar een plus-lidmaatschap?

Voor het verzoekschrift van 2020 was het mogelijk om te kiezen uit 2 verschillende lidmaatschappen. Dat is voor het verzoekschrift dat in 2021 zal worden neergelegd bij de rechtbank niet mogelijk.

9. Kan ik namens iemand anders een lidmaatschap aangaan?

Iedere Arco-aandeelhouder dient zelf een lidmaatschap aan te gaan. Uitzondering daarop is als de Arco-aandeelhouder is overleden en bij minderjarige kinderen. De erfgenaam of ouder kan zich dan namens de overleden aandeelhouder of het minderjarige kind aanmelden als lid.

10. Ik heb geen e-mailadres. Hoe kan ik mij aanmelden?

Om u te kunnen aanmelden is een e-mailadres noodzakelijk. Als u zelf geen e-mailadres heeft dan kunt u misschien een e-mailadres gebruiken van een familielid of een kennis. U kunt op internet ook eenvoudig een gratis e-mailadres aanmaken, bijvoorbeeld op www.hotmail.com of www.gmail.com.

11. Ik ben al aangesloten bij ‘Arcoparia’s’, ‘Geld terug van Arco’ of een andere actiegroep/vereniging. Wat moet ik doen?

Deze of vergelijkbare verenigingen/actiegroepen zijn vooral opgericht om krachten te bundelen en actie te voeren. Voor zover wij weten, is er geen groep die een collectieve claimprocedure voert. ArcoClaim doet dat wel, maar alleen voor haar leden. We zetten deze collectieve procedures in om Beweging.net, Belfius Bank en de Belgische staat en derden te bewegen tot een behoorlijke schadevergoeding. Wanneer u meedoet, profiteert u daarvan mee.

12. Ik ben een van de 6.000 mensen die met een verzoekschrift vrijwillig is tussengekomen in de procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Moest ik mij nog wel aansluiten bij ArcoClaim?

Vooreerst hebt u zeer goed gedaan met uw tussenkomst bij de Rechtbank van Eerste Aanleg op suggestie van Geld terug van Arco en Arcoparia's. Daarmee heeft u een echte vordering ingesteld en kan daar geen verjaring meer lopen. Maar uw tussenkomst betekent niet dat u bij een gerechtelijke uitspraak automatisch daarvan profiteert. U moet aansluitend zelfstandig procederen. Daarom is het verstandig om lid te worden van ArcoClaim. ArcoClaim werd mede opgericht door 'Geld terug van Arco' en 'Arcoparia's'. Door lid te worden van ArcoClaim en uw vordering over te dragen, gaat u mee in een collectieve procedure. ArcoClaim voert die procedure verder voor u. U hoeft niet zelf naar de rechtbank en u wordt bevrijd van alle procesrisico’s, moeite en kosten van dien.

13. Ik heb mij aangemeld bij ArcoClaim, wat moet ik nu doen?

U hoeft niets te doen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wanneer er iets van u wordt verwacht of wij aanvullende informatie nodig hebben, stuurt ArcoClaim u hierover een e-mail.

14. Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen. Hoe moet ik dat doen?

Stuur dan een bericht tot opzegging naar contact@arcoclaim.be. Wanneer u voor een Plus-lidmaatschap heeft gekozen, bent u uw eenmalige lidmaatschapsbijdrage kwijt. Bij opzegging blijft het Algemeen Reglement van toepassing.

15. Ik wil mijn bijdrage terug. Kan dit?

Nee, dat is niet mogelijk. ArcoClaim heeft de bijdragen van leden hard nodig om de procedures te voeren en de overige kosten te bestrijden. We hebben bewust voor een laag lidmaatschapsbedrag van € 25,- gekozen. Met dat bedrag kunnen de kosten bij lange na niet worden gedekt.

16. Is de website ook in het Frans beschikbaar?

Mogelijk zal in de toekomst een Franstalige versie van de website beschikbaar komen. Voor nu vragen wij u bij het aanmelden een beroep te doen op een persoon in uw omgeving die u kan helpen in het Nederlands/Vlaams de velden in te vullen.

17. Ik ben een van de Arco-coöperanten die zich eerder heeft aangemeld bij Deminor. Kan ik mij ook aansluiten bij ArcoClaim?

ArcoClaim gaat er vanuit dat u regelmatig door Deminor omtrent de voortgang van de werkzaamheden en procedure die Deminor voor u voert, wordt geïnformeerd. U heeft zich aangemeld bij Deminor en heeft met Deminor omtrent de claim als Arco-coöperant afspraken gemaakt. Deze afspraken dient u uiteraard in acht te nemen.
Bij Deminor kunt u ongetwijfeld navraag doen, welke de stand is in de door Deminor voor u gevoerde gerechtelijke procedure.
ArcoClaim en Deminor streven hetzelfde doel na: vergoeding van de schade voor de Arco-coöperanten. ArcoClaim en Deminor doen dat op een verschillende manier.
ArcoClaim zal met Deminor contact opnemen om te overleggen of het in het belang is van de Arco-coöperanten om onderling samen te werken.
Deminor is een professionele organisatie die helder en duidelijk is in haar communicatie.
Deminor maakt voldoende duidelijk dat het niet meer mogelijk is zich bij hen aan te sluiten.  
Deminor Recovery Services meldt dat lid worden van VZW AAT niet betekent dat men klant wordt van Deminor, met daarbij de expliciete vermelding dat niemand meer kan deelnemen aan de actie tegen Arco.

18. Is het aanmelden van rekeningen van de vennootschappen Arcopar, Arcoplus en Arcofin ook mogelijk?

Ja, iedereen met een aandeelhoudersrekening bij één van deze vennootschappen kan deze rekening bij ArcoClaim aanmelden voor de collectieve procedure. Genoemde drie grote Arco-vennootschappen zijn het resultaat van een complexe fusie van diverse lokale vennootschappen en verenigingen. Daardoor werden coöperanten van die lokale verenigingen ook aandeelhouder van één van de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcoplus en Arcofin. 

19. Ik weet het 10-cijferige nummer uit het vennotenregister niet (meer)

Alle oude nummering is omgezet naar een nummer dat bestaat uit 10 cijfers. Deze nummers zijn toegekend na de omzetting naar Arcopar, Arcoplus of Arcofin. Om achter het actuele nummer te komen kunt u kijken op de laatste jaaropgave die u van Belfius heeft ontvangen. Heeft u deze niet (meer) in bezit dan kan elk Belfius-kantoor met deze gegevens het juiste uniforme inschrijvingsnummer terugvinden met het juiste bedrag en aan u opgeven. Ook kan men eventueel telefonisch informatie opvragen bij de zetel van Arco in Brussel, daar werkt nog steeds personeel: Voor actuele informatie over uw Arco-beleggingen, de contactmogelijkheden met Arco c.q. Belfius en Arco-aandelen in een nalatenschap verwijzen wij u graag naar deze pagina: https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/arco/index.aspx.

Terug naar boven