Toelichting aanvullend verzoekschrift 2021

Inschrijven voor aanvullend verzoekschrift 2021 mogelijk!

Was u niet in de gelegenheid om voor 7 december 2020 uw aandeelhoudersrekening aan te melden voor de collectieve procedure of uw gegevens compleet te maken? Of was u niet op de hoogte van het initiatief van VZW ArcoClaim? Dan kunt u zich nu aanmelden voor het aanvullend verzoekschrift van 2021.

Zoals u weet hebben wij onze eerste Arcoclaim inschrijvingsronde voor Arco aandeelhouders intussen afgesloten op 7 december 2020. Die afsluiting gebeurde  - in tegenstelling tot wat sommige media hebben bericht  - om louter praktische redenen om een voorlopige status te kunnen opmaken van onze volgers en wij kwamen toen uit op meer dan 10.000 Arco-aandeelhouders (!) die  effectief deelnamen aan de procedure. Het gaat dus niet zomaar om mensen die via de sociale media zoals FACEBOOK volgen, het gaat om mensen die effectief  procederen. Die noemt men ook de ‘actieve claimants’. Het zijn alleen deze aandeelhouders die hun vordering tijdig willen instellen om de verjaring te beletten.

In de pers stonden net zoals voordien berichten over die verjaring en inderdaad, we gaan niet onder stoelen of banken steken dat er bij een dergelijk oud dossier dat soort vragen rijzen maar wij hebben juridisch advies gezocht en daaruit blijkt dat er nog steeds geen verjaring is, maar dat die wel mogelijks in aantocht is, wat ook te begrijpen is in een dergelijk dossier. Die verjaring is te ingewikkeld om hier uit te leggen maar weet dat , naast het feit dat de misleiding een lang voortgezet proces was tot in 2008, het moment dat de Arco-aandeelhouders weten dat zij schade lijden van belang is. Dat moment kan natuurlijk alvast nooit plaatsvinden voor de einduitspraak in de waarborgregeling op 6 maart 2018 en de bekendmaking daarvan. Maar bovendien is de vereffening van de Arco-vennootschappen nog steeds niet afgesloten en bleef Belfius tot 30 april 2018 op haar rekeninguittreksels beweren dat de aandelen hun volle waarde behielden.

Dat is dan ook de reden waarom wij de Arco-spaarders opnieuw de kans geven zich alsnog aan te sluiten. 

Terug naar boven