Lidmaatschap en overdracht van schuldvordering

Met de aanmelding als lid draagt u tegelijk uw schuldvordering onherroepelijk over aan de VZW ArcoClaim en geeft u onherroepelijk mandaat aan de VZW ArcoClaim om in volledige vrijheid u te vertegenwoordigen bij de uitoefening van uw rechten krachtens eerstgenoemde overdracht.

U wordt lid van VZW ArcoClaim op twee manieren :

Eerste optie: Plus-lidmaatschap: of u betaalt eenmalig een financiële bijdrage ad € 25,-  aan VZW ArcoClaim en u bent akkoord om enkel bij effectieve recuperatie een percentage ad 7,5%  excl. btw op het behaalde resultaat aan de VZW ArcoClaim te betalen als onderdeel van de overdracht van schuldvordering.

Tweede optie: of u kiest voor gratis lidmaatschap, waarbij u geen eenmalige financiële bijdrage betaalt maar u gaat wel akkoord om enkel bij effectieve recuperatie een percentage van 12,5% excl. btw op het behaalde resultaat aan VZW ArcoClaim te betalen als onderdeel van de overdracht van schuldvordering. 

Uw aanmelding verloopt in 2 stappen:

  • Stap 1: Klik op deze link. Vul uw naam en e-mailadres in en kies een wachtwoord.
    Het wachtwoord bevat 12 tekens, met minimaal één hoofdletter en één cijfer. Uw e-mailadres wordt de gebruikersnaam van uw dossier.
  • Stap 2: U ontvangt aansluitend een e-mail waarmee u uw aanmelding kunt voltooien en aandeelhouders kunt opgeven

Let op!

  • Bij een gratis lidmaatschap kunt u één aandeelhouder opgeven.
  • Bij een Plus-lidmaatschap kunt u tot 7 aandeelhouders opgeven. U moet er bij het aanmelden voor bijvoorbeeld familieleden wel over waken dat aandeelhouders in wiens naam u aanmeldt hierbij aanwezig zijn en dat er voor hen een aparte registratie en apart een overdracht van schuldvordering plaatsvindt.
  • In geval van overlijden van de aandeelhouder is het mogelijk om als wettelijk erfgenaam een lidmaatschap aan te gaan.

De administratieve gegevens van  VZW ArcoClaim zijn: VZW ArcoClaim, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem), België, Ondernemingsnummer 0716.656.388.
De contactpersoon voor de VZW ArcoClaim is de heer A.E. Flipse op het e-mailadres contact@arcoclaim.be.

Terug naar boven