ArcoClaim houdt pleidooi in Deminorproces

In juni start de inhoudelijke behandeling van de Deminor-zaak. De advocaten van SQ Law, die ArcoClaim vertegenwoordigen, krijgen tijdens de zitting op woensdag 9 juni de gelegenheid de visie van ArcoClaim te bepleiten.

ArcoClaim staat een van de gedupeerden bij die is aangesloten bij de zaak van Deminor. Deze persoon heeft zijn schuldvordering aan ArcoClaim overgedragen. Daardoor is ArcoClaim de gedaagde in deze zaak en krijgen de advocaten van ArcoClaim van de Ondernemingskamer de gelegenheid om op woensdag 9 juni in de namiddag te pleiten. Onze advocaten zullen de visie van ArcoClaim bij de rechter naar voren  brengen. Inmiddels is duidelijk geworden dat Deminor en ArcoClaim op tal van punten van mening verschillen en andere argumenten in deze zaak inbrengen.

Door sommigen wordt beweerd dat ArcoClaim maar voor één individu pleit, en daarmee onderdoet voor Deminor met circa 2400 gedupeerden. Dit is een valse tegenstelling. Als ArcoClaim niet mee zou doen in deze zaak, zou de rechter moeten oordelen op de argumenten die door andere partijen worden ingebracht. Een dergelijke uitspraak zou grote gevolgen kunnen hebben voor de leden van ArcoClaim.

Door de aanwezigheid van de advocaten van ArcoClaim verneemt de rechter niet alleen de argumenten en visie van ArcoClaim, maar zal deze ook moeten meewegen in de uitspraak! Hiermee kan ArcoClaim de uitkomst beïnvloeden.

Samenvoegen rechtszaken

Er is nog een tweede belang. ArcoClaim heeft samen met anderen een rechtszaak lopen tegen de Belgische Staat en Belfius (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – rolnummer AR 18/458/A). Omdat er meerdere gerechtelijke procedures inzake Arco lopen, is de kans reëel dat de rechter zal besluiten deze rechtszaken samen te voegen om tot één uitspraak te komen. Door nu te mogen pleiten in de zaak van Deminor, krijgt ArcoClaim de kans om namens ALLE leden van ArcoClaim haar standpunt te verdedigen. Wat er in juni zal worden gezegd,  is daarmee van invloed op de uitspraak in de rechtszaak van ArcoClaim.

Hoewel ArcoClaim in de Deminor-zaak juridisch gezien slechts één individu vertegenwoordigt, is het pleidooi van onze advocaten namens ALLE gedupeerden die bij ArcoClaim zijn aangesloten.

 

Belfius laat Arco-aandelen ‘verdwijnen’

Afgelopen maand ontstond onrust, omdat klanten van Belfius ontdekten dat de saldi van Arco-aandelen niet langer raadpleegbaar waren in het beleggingenoverzicht van de bank. ArcoClaim stelt grote vragen bij deze handelswijze en overweegt een extra klacht tegen Belfius in te dienen. Wat zit hier achter? 

Belfius, de juridische erfgenaam van Dexia Bank, heeft jaren lang de waarde van de Arco-aandelen in haar klantenoverzicht vermeld. Ook lang nadat de Dexia Bank failliet was gegaan. Sinds 2018 heeft Belfius de waarde op ‘onbepaalbaar’ gezet. De volgende stap is nu dat Belfius ze weglaat.

Klanten die navraag doen, worden door Belfius verwezen naar de vereffenaars van de Arco-vennootschappen (ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN). Wil Belfius zijn handen er vanaf trekken?

Geert Lenssens van SQ Law, die ArcoClaim bijstaat, zegt in een artikel in De Tijd van 2 maart 2021: “Waarom wil Belfius plots geen informatie meer geven? Is het omdat men de coöperanten monddood wil maken of wil ontmoedigen? Het lijkt alsof de bank het signaal af wil geven dat het dossier verjaard is, maar dat is allerminst het geval. Het ijkpunt is volgens de bank zelf de beslissing van de Raad van State in 2018. Pas ten vroegste in april 2023 is er mogelijk sprake van verjaring.”

ArcoClaim, die Belfius al voor de rechter heeft gedaagd, overweegt een extra klacht tegen de bank in te dienen.

 

Het ‘Arcovid virus’ volgens Herman

Herman L’Allemand uit Antwerpen, die zijn gedachten over Arco regelmatig op Facebook uit, schreef op 28 februari een bericht waarin hij naar aanleiding van corona de Arcozaak met een virus vergelijkt. Aangezien Herman zelf aangeeft dat het bericht gedeeld mag worden, doen we dat graag.

“We tellen momenteel 12000 mensen die een ArcoClaim dossier hebben aangemaakt, dat is 1,5% van alle gedupeerden. Ik lees zojuist dat 9/6/21 de zaak Arco zal bepleit worden, dus dat geeft nog een beetje tijd om deze groep claimers groter te maken.

 Ik vergelijk met respect bewarend voor alle slachtoffers, deze calamiteit met Corona. Na de nog steeds lopende miserie komt nu weliswaar met mondjesmaat de vaccinatie op gang en we hopen op een overwinning. Awel ik beschouw ons Arco probleem, zei het financieel, ook met zo’n virus. Ik heb daar zelfs een naam voor, het ‘Arcovid’ virus.

Ons virus kwam ook uit het niets in 2010, niet op gang gebracht door de Chinezen zoals sommigen beweren, maar door eigen volk, via een beweging en een bank, die het niet zo best voor hadden met vele duizenden mensen die hun vertrouwen in hen gesteld hadden. Het virus werd bovendien nog versterkt door een derde extreem vies component, de veelkleurige politiek.

Laten we voor onze gezondheid rekenen op de vaccinatie en laat die andere vaccinatie, deze van de rechtspraak zijn. Hou je eigen verlies in gedachten en ook dat 1,5 miljard verdampt geld van 800000 spaarders of 7% van onze bevolking. Beste Arcopar gedupeerden, twijfel niet en schrijf in bij ArcoClaim voor die eigenlijk niet te geloven witteboord criminaliteit verjaart.”

 

Procederen kost geld – ‘no cure, less pay’

Regelmatig krijgen we de vraag waarom deelname aan ArcoClaim geld kost. En waarom deelname sinds 2021 niet meer gratis kan. Wij legden deze vragen voor aan Ab Flipse, voorzitter van de vzw. Hij legt uit waarom een kleine bijdrage nodig is en wat ArcoClaim met uw bijdrage doet.

“Normaal gesproken moet een gedupeerde een advocaat inschakelen om voor hem of haar te procederen. Dat kost veel geld.”, aldus Ab Flipse. “Je moet al gauw duizenden euro’s betalen en die ben je kwijt als de rechtszaak niet wordt gewonnen. Een procedure, een massaclaim zoals ArcoClaim die voert, kost miljoenen. Het zijn grote en langdurige procedures. De advocaten maken héél veel uren en die moeten worden betaald.”

Dat dit ook voor Deminor geldt, bleek onlangs uit een interview met CEO Erik Bomans in De Standaard van 3 maart 2021. Daar zegt hij: “Dossiers zoals Arco zijn een dure, tijdrovende zaak voor Deminor.”

Flipse: “Om te voorkomen dat gedupeerden hoge kosten moeten maken om hun recht te halen, heeft ArcoClaim voor een andere aanpak gekozen. Wanneer je je aanmeldt, betaal je slechts eenmalig een lidmaatschapsbedrag van € 25,-. Mocht de rechtszaak verloren gaan, dan betaalt niemand achteraf bij. Alle risico’s zijn voor ArcoClaim. Alleen bij winst betaal je een percentage over het financiële resultaat dat is behaald.

No cure, less pay

Bij een massaclaim zie je vaak twee manieren waarop het wordt gefinancierd. De ene heet ‘no cure, no pay’, dan betaal je alleen als de zaak gewonnen wordt. De andere heet ‘no cure, less pay’, letterlijk ‘geen oplossing, minimale betaling’. Met deze minimale bijdrage worden de belangrijkste kosten voldaan om de organisatie gaande te houden. Denk aan kantoorkosten, website, mailings, IT-systemen, communicatie, etc.

“ArcoClaim heeft voor het laatste gekozen”, aldus Flipse. “De vzw vraagt aan ieder lid een bijdrage, maar de totale kosten van de massaclaim zijn veel meer dan de lidmaatschapsgelden kunnen opbrengen. Tot 2021 kon je nog gratis lid worden, tegen een hogere afdracht. Dat kan écht niet meer. Daarom heeft het bestuur van de vzw moeten besluiten om vanaf 2021 voor ieder nieuw lid een minimumbijdrage verplicht te stellen.

 

ArcoClaim is de enige waar u zich op dit moment kunt aanmelden om aan een rechtszaak deel te nemen. Wij voeren een massaclaim om te strijden voor uw rechten op compensatie voor uw verloren Arcogeld.

Koen Mous, medeoprichter van Arcoparia’s, maakte dit goeie filmpje om u te helpen bij uw aanmelding.

 

Terug naar boven