Mededelingen

Inschrijven verzoekschrift 2021 nu mogelijk!

27 januari 2021

U heeft opnieuw de kans u aan te melden voor de collectieve procedure.

Was u niet in de gelegenheid om voor 7 december 2020 uw aandeelhoudersrekening aan te melden voor de collectieve procedure of uw gegevens compleet te maken? Of was u niet op de hoogte van het initiatief van VZW ArcoClaim? Dan kunt u nu lid worden van ArcoClaim en u aanmelden voor het aanvullend verzoekschrift van 2021.

Zoals u weet hebben wij onze eerste Arcoclaim inschrijvingsronde voor Arco aandeelhouders intussen afgesloten op 7 december 2020. Die afsluiting gebeurde  - in tegenstelling tot wat sommige media hebben bericht  - om louter praktische redenen om een voorlopige status te kunnen opmaken van onze volgers en wij kwamen toen uit op meer dan 10.000 Arco-aandeelhouders (!) die  effectief deelnamen aan de procedure. Het gaat dus niet zomaar om mensen die via de sociale media zoals FACEBOOK volgen, het gaat om mensen die effectief  procederen. Die noemt men ook de ‘actieve claimants’. Het zijn alleen deze aandeelhouders die hun vordering tijdig willen instellen om de verjaring te beletten.

Er zijn nog steeds mogelijkheden om de veroorzakers van het Arco-dossier aan te spreken. Dat is dan ook de reden waarom wij de Arco-spaarders opnieuw de kans geven zich alsnog aan te sluiten. 

Terug naar boven